כשהאתיקה עפה מהחלון: 5 ניסויים נוראיים באדם

כליאת סטודנטים, קרינה על תושבי מדינה שלמה, חינוך משפיל לילדים יתומים והרעלת אסירים. האדם לא בוחל באמצעים כדי לפלס את דרכו ל"ידע והאמת". 5 ניסויים אכזריים בבני אדם

ניסויים בבני אדם הוא תחום כל כך אפור מבחינה אתית ומוסרית שברוב המקרים הרעיון נשאר בגדר רעיון ונמחק לאלתר. הסוגיות האתיות מורכבות לאין שיעור: אלו ניסויים לגיטימיים? אלו ניסויים לא לגיטימיים? האם הסבל של האדם שווה לסבלו של בעל חיים כזה או אחר? איפה עובר הגבול? האם ניסויים שיבדקו מה עובר לאדם בראש לפני שהוא רוצח מישהו או מה צריך לעבור לו בראש כדי שהוא יבחר להתאבד הם ניסויים שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו?

להמשך הכתבה עברו לעמוד הבא

עמוד מספר 1