קניבלים מודרניים: מה מניע אדם לאכול אדם אחר?

כדי להעלים את הגופה, מתוך סקרנות, על בסיס נקמה או בהתקף טירוף. יש הרבה סיבות בגללן אנשים בחברות מפותחות מצאו עצמם בעיצומו של אקט ברברי, שמעורר ברוב המוחלט של בני האדם בחילה. כשנפתולי הנפש והאינסטינקטים שלנו מתנגשים

בכל העולם פיתחו בני האדם הרגלי אכילה שונים מסיבות אינסטיקטיביות, תרבותיות ופסיכולוגיות, אבלקניבליזם – אכילת אדם אחר – למרות שהייתה נפוצה לאורך ההיסטוריה במקומות שונים נותרה ברוב התרבויות תופעה דחויה בחברה.

להמשך הכתבה עברו לעמוד הבא

עמוד מספר 1