[quads id=5]

רק 5% מהאנשים יכולים לעבור את מבחן הקבלה ל-FBI, ואתם?

[tps_header]להיות סוכן מיוחד ב-FBI זו אחת העבודות שהכי קשה להתקבל אליהן. בהתאם לסטטיסטיקות, פחות מ-5% מהמועמדים מתקבלים. מענה על מספר שאלות יכול לענות על השאלה "האם למועמד יש כשרון טבעי לפיתוח חשיבה יצירתית והסקה לוגית". האם אתם תהיו מהמעטים שמצליחים לעבור את המבחן?[/tps_header]

חמש החידות הבאות ייתנו לכם הזדמנות להרגיש כמו סוכנים מיוחדים: